Exchange Rate ??-???-????  (Disclaimer)

JPY/PHP
USD/JPY
?.????
???.??

Morning exchange rate is shown until 10:30AM. After 10:30AM, Today’s exchange rate is shown.

Discontinuance of World Cash Card

 

Please be advised that the World Cash Card (WCC) product shall be discontinued effective December 30, 2016. All existing, issued WCCs shall be closed on the said date.

Please contact us so that we may provide you other options on how your beneficiary may receive your remittances in the Philippines. Relative to this, we would like to take this opportunity to introduce to you our “CASH PICK UP ANYWHERE” service to replace your existing WCC.

This service is provided to our valued Remitters to have a convenient, safe, fast and reliable way of sending remittances to the Philippines.

We are humbly requesting for your kind understanding and cooperation to avoid any delay in processing your remittances.

For any inquiries please contact us at Tel No. 03-5281-7281 (Tokyo) / 06-7711-1315 (Osaka).

Thank you very much for your patronage.

MAHALAGANG PAALALA

Sa darating na ika-30 ng Disyembre 2016 ang World Cash Card (WCC) ay kusa ng ihihinto. Sa nasabing petsa, ang WCC na hawak ng inyong mga “beneficiary” ay hindi na po maaring magamit.

Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa aming opisina upang mabigyan po ng ibang paraan ang pagtanggap ng padala ang inyong mga “beneficiary” sa Pilipinas. Sa puntong ito, malugod po namin ipinakikilala ang aming serbisyong “Cash Pick-up Anywhere”, kapalit ng WCC. Isang serbisyo para sa mga Pilipino dito sa Japan na magkaroon ng higit na maginhawa, ligtas, mabilis at maaasahan na paraan ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas.

Kami po ay humihingi ng inyong pang-unawa upang maiwasan ang pagka-antala ng inyong mga padala.

Para sa inyong mga karagdagang katanungan, maaring ninyo po kaming tawagan sa 03-5281-7281 (Tokyo) / 06-7711-1315 (Osaka) o magpadala ng mensahe sa aming email address sa MBTOKYO@metrobank.co.jp (Tokyo) / MBOSAKA@metrobank.co.jp (Osaka).

Maraming Salamat po.