Exchange Rate ??-???-????  (Disclaimer)

JPY/PHP
USD/JPY
?.????
???.??

Morning exchange rate is shown until 10:30AM. After 10:30AM, Today’s exchange rate is shown.

Importanteng Impormasyon Ukol Sa Golden Week

(Back to English Version)

Sa darating na Golden Week, mula Abril 27 ~ Mayo 6, 2019, malugod po namin ipina-aalam na ang inyong mga padala ay maaari pa rin ma-process at matanggap ng inyong mga beneficiary, gamit ang EPRC (Yuucho Furikomi Card), METS(SMBC/RESONA/MUFG) at QP base sa sumusunod na schedule:

2019
ServiceApr/27
(Sabado)
 
Apr/28
(Linggo)
 
Apr/29
(Lunes)
Holiday
Apr/30
(Martes)
Holiday
May/01
(Mierkules)
Holiday
May/02
(Huebes)
Holiday
May/03
(Biernes)
Holiday
May/04
(Sabado)
Holiday
May/05
(Linggo)
Holiday
May/06
(Lunes)
Holiday
Quick PadalaOOOOOOOOOO
METS SMBCOOOOOOOOOO
METS RESONAOOOOOOXXXO
METS MUFGOOXOOOXXXX
EPRCOOOOOOOOOO
O = AVAILABLE     X = NOT AVAILABLE

Ganunpaman ay maaaring din na hindi ma-process at ma-hold ang inyong padala sa nasabing panahon ayon sa mga sumusunod na kadalhilanan:

  1. Kung ang inyong padala ay lalampas ng ¥300,000 (kinakailangan ng konpirmasyon ng “purpose”/ paggagamitan, etc.)
  2. Expired na ang inyong ID sa aming record;
  3. Mali o hindi updated na Japan address sa aming record; at
  4. Hindi pagsunod sa mga “Terms and Conditions” ng mga nasabing serbisyo
  5. Kung ang lahat ng inyong mga padala sa loob ng 30 days ay aabot sa ¥1,000,000 o mahigit (kinakailangan ng mga dokumento ukol sa padala)

At para po sa mga padala ninyo na hindi na-process at nalagay sa hold, ang inyong padala ay ipa-process po namin para sa inyong mga beneficiary sa muling pagbubukas ng bangko sa darating na Martes, Mayo 7, 2019 matapos pong matanggap ng Banko ang mga kinakailangan dokumento/impormasyon (ex. ID submission, “purpose”/pagagamitan).

Para sa mga katanungan at paglilinaw ukol dito ay mangyari po na ipadala ang inyong mensahe sa FB(Metrobank Tokyo / Metrobank Osaka) o kaya ay sa email namin sa:

Metrobank TOKYO: MBTOKYO@metrobank.co.jp

Metrobank OSAKA: MBOSAKA@metrobank.co.jp

Maraming salamat po.

Metrobank Japan Branches