Exchange Rate ??-???-????  (Disclaimer)

JPY/PHP
USD/JPY
?.????
???.??

Morning exchange rate is shown until 10:30AM. After 10:30AM, Today’s exchange rate is shown.

Important Advisory for OFW-ATM Savings Account

(Sinusundan ng bersyong Pilipino ang Ingles na anunsyo sa ibaba)

To our valued client who wants to apply or has already scheduled an appointment to visit our branches for an OFW-ATM savings Account, we regret to inform you that this service is temporarily suspended in light of the developments of the COVID-19 pandemic.

Metrobank Japan Branches prioritizes the safety and health of its clients and personnel as part of its social responsibility and hope that you understand the measures that we put into place.

You may contact us first before visiting our Tokyo and Osaka-sub branch to avoid any inconvenience.

Email Address:
MBTOKYO@metrobank.co.jp
MBOSAKA@metrobank.co.jp

FB Accounts:
Metrobank Tokyo
Metrobank Osaka

Hoping for your kind understanding and thank you very much for the continuous patronage.

Mahalagang Pahayag

Para po sa ating mga Kababayan na nais magbukas o di kaya ay nakapagpatala ng pagbukas ng OFW-ATM Savings Account, kinalulungkot po naming na ipaalam sa inyo na kasalukayan pong suspendido ang serbisyo na ito sa kadahilanan ng COVID-19 pandemic.

Ang mga sangay ng Metrobank dito sa Japan ay pinapahalagaan ang kalusugan at kalagayan ng ating mga kababayan at empleyado kasama sa pag-obserba ng “social responsibility commitment” ng Metrobank at sana po naiintindihan ninyo kung bakit naming sinuspinde ang serbisyong ito.

Maari po kayong makipag-ugnayan sa amin ukol sa bagay na ito sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Email Address:
MBTOKYO@metrobank.co.jp
MBOSAKA@metrobank.co.jp

FB Accounts:
Metrobank Tokyo
Metrobank Osaka

Kami po ay humihingi ng paumanhin sa anumang abala na dulot nito at sana po maintindihan ninyo ang aming situwasyon.
Maraming Salamat po

Metrobank Tokyo Branch and Metrobank Osaka Sub-branch